Workshops & trainingen

Voor kinderen (vanaf circa 10 jaar) en volwassenen.
Voor scholen, instellingen en bedrijven.
Gericht op ontspanning en/of teambuilding en/of bevordering van creatief denken.

De workshop wordt voorafgegaan door een inleiding van enkele minuten ('Wat gaan we doen?') tot drie kwartier (een inleiding over 'wat is een cartoon', 'beknopte geschiedenis van de cartoon', 'hoe plan je het creatieve proces van het bedenken van cartoons?' en 'wetmatigheden bij het bedenken van cartoons zoals bijvoorbeeld de omkering, overdrijving, kwadratering, verabsolutering, verandering van functie en nog tientallen andere').

In een vooroverleg worden inhoud, vorm, duur, benodigde materialen en prijs bepaald.